การตั้งค่า 3G ใหม่ Archive

  • หลังจากที่พวกเราทนใช้คลื่น 3G ซึ่งเป็น 3G ปลอม (ไม่ใช่คลื่นความถี่ 2100) มาเป็นเวลาก็เนิ่นนาน หลังจากนี้ไปการรอคอยสิ้นสุดแล้วครับ เมื่อค่ายโทรศัพท์เริ่มทยอยเปิดตัว 3G อย่างเต็มรูปแบบกันแล้ว

    เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใช้ 3G ค่ายไหนดีที่สุด?

    หลังจากที่พวกเราทนใช้คลื่น 3G ซึ่งเป็น 3G ปลอม (ไม่ใช่คลื่นความถี่ 2100) มาเป็นเวลาก็เนิ่นนาน หลังจากนี้ไปการรอคอยสิ้นสุดแล้วครับ เมื่อค่ายโทรศัพท์เริ่มทยอยเปิดตัว 3G อย่างเต็มรูปแบบกันแล้ว

    Continue Reading...